Skip to content

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene fenit voorwaarden van ICT OFFICE, gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. Een exemplaar van deze algemene fenit voorwaarden kunt u downloaden via de afbeelding of link op deze pagina.

HQ

Enschede

Bezoekadres;
Ariensplein 1, 7511 JX Enschede

Postadres;
Postbus 601, 7500 AP Enschede

Telefoon
+31(0)53 711 88 30

© | Conceptlicious

WhatsApp chat