Skip to content

Ambiq

Fairplay

Fairplay is ontwikkeld in samenwerking met Ambiq. Dit orthopedagogisch centrum heeft een prachtig innovatieprogramma waarin ook deze game is ontwikkeld. In samenwerking met clienten, gedragswetenschappers en hulpverleners hebben wij met ons team een nieuwe manier van een sociale vaardigheids trainer bedacht. Fairplay is een Augmented Reality game waarmee de jeugd met met een cognitieve beperking (LVB) op een eigentijdse manier sociale vaardigheden kan aanleren.

Het verhaal binnen deze game is dat de speler op een eiland terecht komt waar een kermis geheel vervallen is. De speler moet bij iedere attractie een dialoog aangaan met de eigenaar van die desbetreffende attractie. Door goed het gesprek te beginnen, vol te houden en te eindigen verdien je punten waarmee je de attractie weer kan laten draaien. Pas als alle attracties weer goed draaien kan je het spel uitspelen.

HQ

Enschede

Bezoekadres;
Ariensplein 1, 7511 JX Enschede

Postadres;
Postbus 601, 7500 AP Enschede

Telefoon
+31(0)53 711 88 30

© | Conceptlicious

WhatsApp chat