? Consulting - Conceptlicious

Consulting

De beste digitale oplossingen bedenk je met je klanten.

Doorvragen tot de kern

Wij adviseren organisaties over hoe informatietechnologie het beste kan worden ingezet binnen een organisatie. Consulting omvat naast advies ook implementatie binnen de organisatie. Doorgaans zullen de kosten van de implementatie meer dan 75% van de totale kosten van het project bedragen. De combinatie van advies en implementatie binnen één organisatie levert voordelen op voor zowel de klant, de applicatie en de leverancier. Doordat Conceptlicious vakspecialisten in dienst heeft van verschillende disciplines zijn wij met ons team een multidisciplinair gesprekspartner in uw ict, interaction en design vraagstellingen.

  • Alle adviezen zijn technisch onderbouwd.
  • De kosten zijn snel inzichtelijk en bij te sturen waar nodig.
  • Bij de optimalisatie wordt de techniek altijd als uitgangspunt genomen.

Een belangrijk aspect van consulting is dat diensten doorgaans niet terugkerend zijn. Het onderhouden van infrastructuur of het beheren van diensten behoort niet tot consulting.

Het gaat niet om uitgebreide rapportages maar om resultaat!

Uw strategie is het plan om uw visie werkelijkheid te maken

Digital marketing

Digital Marketing is de discipline waarmee de marketingdoelstellingen van een onderneming worden gerealiseerd via online en interactive mediakanalen en concepten. Digital Marketing is gericht op realisatie van klantkennis en waarde van de klant. Het uitgangspunt daarbij is het bouwen van een duurzame relatie met (potentiele) klanten door in dialoog met hen te zijn.

Conceptlicious adviseert niet alleen bij de aanzet van het ingeslagen pad, maar zal gedurende de gehele route in beeld blijven voor bijsturing en finetuning zodat u als onderneming uw gestelde doelen kunt behalen. Welke componenten er binnen deze route allemaal bijgestuurd moeten worden zal vooraf met de klant goed bespoken worden. Wij zijn van mening dat de klant de branchedeskundige is en hierin een grote rol speelt. Er zijn legio activiteiten en werkzaamheden te benoemen in een dergelijk traject waarin de klant de volledige regie kan nemen.

Ons team kan uw onderneming online laten accelereren, wij maken in deze route gebruik van onze eigen resources, maar ook externe specialisten zullen worden ingezet om het maximale resultaat te behalen voor uw onderneming.

(Big)data is king

 

Ieder bedrijf komt in aanraking met data, of het nu bijvoorbeeld email, documenten of persoonsgegevens zijn. Data word in deze tijd steeds meer en meer tot dat het zo veel is dat we kunnen spreken over bigdata. Bigdata is meestal ongestructureerde data die losstaand weinig tot niets zeggen. Echter als deze (big)data in logische volgorde gezet word, gekoppeld word of samengevoegd word dan kan er een interessant beeld ontstaan die u nieuwe inzichten kunnen geven in en over uw organisatie.

Privacy en security zijn twee belangrijke elementen binnen het domein (big)data, omdat data inzichten geeft op elk niveau is de bewaking van de privacy een heilig goed. Het kwijtraken van data op welke manier dan ook is iets waar Conceptlicious constant voor waakt door geavanceerde security technieken toe te passen.

Conceptlicious adviseert bedrijven in het nemen van business intelligence beslissingen, maar voorziet ook in de eventuele uitvoering hiervan.

Consulting cases

Inzicht in data door visualisatie

Visualisatie van data

Wij adviseren bedrijven in het benutten van bestaande data, maar ook hoe en welke data waar vandaan gehaald kan worden. Deze data zal doorgaans in een dashboard worden weergegeven om deze goed te kunnen begrijpen.

Data visualisaties binnen dashboards

Bestaande dashboards zijn vaak erg uitgebreid en hebben veel configuratie en consulting nodig. Als helder is welke data uitgelicht moet worden voldoet een minder uitgebreid maatwerk dashboard ruimschoots.

Visualisatie van data binnen virtual reality

Om data te visualiseren op een innovatieve wijze is het mogelijk om data te bekijken binnen virtual reality. Omdat men letterlijk midden in de data visualisatie staat en er real-time gespeeld kan worden met waardes is dit een zeer attractieve manier van interpretatie van (big)data.

Bent u geïnteresseerd in ons werk?

Neem contact op